Segueix-nos també a facebook    
  logogran            
  assessors            
 
|
|
|
|
|
 
 
 
parella
       
 

Consells per a millorar la teva propera declaració de la renda
04/01/2016
A

Qui som

Magí Vidal
Graduat Social

   
Jordi Godina
Tècnic Tributari
   
Carol Vidal
Llic en Ciències del Treball
 

Et deixem alguns consells que t’ajudaran a millorar el resultat de la propera declaració de la renda:

- Els rendiments de capital mobiliari negatius (els dividends obtinguts d’accions, els interessos procedents de comptes corrents o dipòsits bancaris i les rendes procedents d’assegurances de vida o invalidesa) es poden compensar amb guanys patrimonials (per exemple la venda d’un immoble, unes accions o la participació en un fons d’inversió); i a l’inrevés (amb uns límits establerts en les declaracions a realitzar els anys vinents).

- Totes les persones que estiguin a punt de fer 65 anys i que tinguin intenció de transmetre algun element patrimonial és preferible esperar a complir-los, ja que tenen dret a una exempció de tributació, sempre i quan aquests diners de la venda, fins a un màxim de 240.000 €, es destinin a constituir una renda vitalícia.

- Si ets un contribuent dins del règim transitori de deducció perquè vas comprar un habitatge abans de l’1 de gener de 2013 potser t’interessa esgotar l’import màxim de deducció dels 9.040 € anuals amb una amortització extraordinària, amb la finalitat de maximitzar la deducció del 15% per aquest concepte.

- Per últim, LA FÓRMULA MÉS CLÀSSICA per quadrar la declaració de la renda, que és la realització de la màxima aportació als plans de pensions, encara que has de saber que el límit màxim absolut s’ha rebaixat (8.000 € anuals per 2015), existint també un límit relatiu al 30% de la suma dels rendiments nets del treball i dels rendiments nets d’activitats econòmiques.

Si es fan aportacions a favor del cònjuge, el límit per 2015 és de 2.500 € (recordem que aquesta no pot superar uns ingressos anuals en concepte de rendiments de treball o activitats econòmiques superiors a 8.000 €)


EWF
 
 
 
_____________________________ Creat per ______________________________
Vidal & Godina Assessors
Tots els drets reservats
Avinguda Raval del Carme 79A, 25300 Tàrrega (Lleida)
Tel: 973 599 028