assessors
Inici
 
Qui som
 
Situació
 
Contacte
 
Bloc
 
Serveis
 
  Qui decideix quan es fan les vacances?
Qui som

Magí Vidal
Graduat Social

 
Jordi Godina
Tècnic Tributari
 
Carol Vidal
Llic en Ciències del Treball
 
 
 
 
   

Aquesta és una pregunta que es repeteix a totes les empreses en aquestes dates. En principi els períodes de vacances s'han de triar mitjançant un acord entre empresa i treballador, i aquest acord s'haurà de dur a terme segons el que estableix el conveni col·lectiu de cada sector en concret.

D'aquesta manera el conveni pot donar algunes indicacions, com per exemple, que les vacances es duran a terme preferiblement a l'estiu o s'hauran de realitzar un cert nombre de dies de manera ininterrompuda. Observant aquests límits, l'empresa pactarà amb cada treballador els períodes de vacances i establirà un calendari de tal manera que tots els treballadors estiguin informats sobre quan podran gaudir-les amb com a mínim 2 mesos d'antelació, a no ser que el conveni determinés un temps superior.

Respecte a les retribucions en període de vacances la llei determina que el treballador ha de cobrar la mateixa retribució que la resta de mesos de l'any, incloent-hi tots els plusos corresponents, però exceptuant els imports derivats d'una prolongació de la jornada normal ni evidentment els conceptes extrasalarials, com són les dietes o el quilometratge que es generen durant la jornada de treball.

Resumint, per a fixar les dates de vacances cal arribar a un acord amb l'empresa, però sempre tenint present allò que estableixen els convenis col·lectius de cada sector i la llei vigent en general.


EWF
   
Widget Carregant comentaris...
 
 
_____________________________ Creat per ______________________________
Vidal & Godina Assessors
Tots els drets reservats
Avinguda Raval del Carme 79A, 25300 Tàrrega (Lleida)
Tel: 973 599 028